top of page

Víte že?

L_P_fullres.jpg
L_ANFACE_fullres.jpg
L_Z_fullres.jpg
Jak je to s ozonem v přírodě

Ozon (chemická značka O3) je přirozenou složkou horní vrstvy atmosféry. Působením slunečního záření na atmosferický kyslík dochází ke zřetězení tří atomů kyslíku a tím vznikne molekula ozonu. Ozon je sám o sobě nestabilní a proto se v krátké době rozkládá na "obyčejný" dvojmocný kyslík O2.

Ozon má svou důležitou úlohu, protože jeho velmi tenká vrstva v horní části atmosféry chrání život na naší planetě před působením škodlivého UV záření.  Samostatnou kapitolu tvoří přízemní ozón, který je agresivním dráždivým plynem. Vzniká působením intenzivního slunečního záření fotochemickou reakcí, nebo elektrickým výbojem blesku během bouřky.

Praktické využití ozonu v průmyslu a domácnostech

Ozón je díky svému složení (tři atomy kyslíku v jedné molekule) velmi silné oxidační činidlo. Jedná se o jeden z nejúčinnějších dezinfekční prostředků, které známe. Uměle vyráběný ozon se používá například k bezchlórové úpravě pitné vody, vody v bazénech, pro úpravu vody v potravinářském průmyslu, bělení a dalších průmyslových oblastech. Další významnou oblastí praktického využití je dezinfekce vzduchu. Ozon velmi účinně odstraňuje veškeré škodliviny v ovzduší a to včetně virů. Tato vlastnost velmi významně rozšířila aplikační oblast a generátory ozonu se v současnosti masově rozšiřují z čistě průmyslového využití přes kanceláře firem, finess-centra, divadla, kina až do domácností. Specifickým využitím menších ozonátorů je odstraňování pachů a škodlivin z automobilů, především klimatizačních jednotek. 

Mezní hodnoty výskytu ozonu z hlediska bezpečnosti a zdraví

Používání ozonu má svá úskalí, na které je třeba dávat pozor. Díky svým dezinfekčním schopnostem, které sebou nese fakt, že se jedná o silné oxidační činidlo ve formě dráždivého plynu, který má škodlivý účinek na lidský organizmus i při nízkých koncentracích, je třeba velmi pečlivě sledovat jeho úroveň v prostorách, kde se lidé, ale i zvířata pohybují.

Zdravotními a bezpečnostními normami jsou stanoveny maximální hodnoty expozice ozonem. Ve vnitřních prostorách se maximální povolené hodnoty pohybují v rámci předpisů mezi 0,05 a 0,1 ppm. Ve venkovním prostředí je pro přízemní ozon stanoven limit na 120 µg/m3.

Bezpečnostní pravidla  pro používání generátorů ozonu (O3)

Hygienický limit hladiny ozonu, jak již bylo uvedeno, je 0,05 ppm. Tuto úroveň zaznamená čichem většina z nás. Nebezpečí představuje otupění schopnosti vnímat pach ozonu opakovanými vdechnutími. S touto jeho vlastností je spojené riziko, že po několika nadechnutích přestaneme přítomnost ozonu vnímat, což může mít fatální následky. Ozon je pro člověka nebezpečný zejména v plynném stavu. Při vdechnutí způsobuje dýchací potíže, bolesti hlavy, nevolnost, podráždění sliznic, očí a pokožky. Ve vysokých dávkách může ozon způsobit kolaps a následně i smrt. Ozon také ve větším množství způsobuje trvalé poškození plic. Důležité je vědět, že všechny ozonové generátory produkují ozon v množství, které  v malé místnosti již po několika minutách dosáhne koncentrace desítek až stovek ppm. Obecně koncentrace je velice závislá na stavu okolního prostředí. Konkrétně závisí na teplotě, poměru kyslíku ve vzduchu a na jeho vlhkosti. Pokud je generátor ozonu v provozu, je bezpodmínečně nutné zamezit  komukoli vstup do dezinfikovaných prostor a to až do doby, než po vypnutí generátoru budou tyto prostory opravdu dokonale vyvětrané.
 

bottom of page